Tips för att minska strålningen

Smart mobilanvändning
  • Sätt mobilen på flygplansläge på nätterna så kroppen ges möjlighet till vila och återhämtning
   (alternativt aktivera "mobildata av" så uppdateras inte mail och appar)
  • Håll samtalen korta och skicka hellre sms än att ringa
  • Ha inte telefonen i direkt anslutning till kroppen
  • Vid samtal använd högtalarfunktionen eller hörlurar med luftrör/airtube
  • Undvik Bluetooth-hörlurar, då dessa ständigt utsöndrar strålning till örat
  • Stäng alltid av Wi-Fi- och mobildatafunktionerna då de inte används
  • Undvik att använda telefonen i bilen, tunnelbanan och bussen då strålningen blir högre