Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänt
Nedan angivna köpvillkor gäller när du som konsument gör en beställning via Happiears, org nr: 559153-9183.

Orderbekräftelse
När du har lagt din beställning mejlar vi dig en orderbekräftelse.

Pris
I priserna ingår moms med 25 %. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet.

Leveranser
Leveranserna skickas med PostNord. Om möjligt levereras försändelsen direkt till din brevlåda. I de fall där försändelsen inte går in i brevinkastet lämnar PostNord en avi för upphämtning hos ombud. Om varan inte finns i lager kontaktar vi er ang. återbetalning om så önskas. 

För beställningar inom Sverige är det alltid fri frakt. Vanligtvis kommer varan att skickas från vårt lager inom 24 timmar. Vår målsättning är att kunden skall få sina varor leverade inom 1-4 arbetsdagar. 

Personuppgifter och GDPR
Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

Ångerrättsvillkor 

Om du har du fått en skadad vara, sänd då ett email till info@happiears.com. Ange ditt namn, ordernummer samt en kort beskrivning av produktens skada.

När du köper en produkt på vår webbsida eller på distans har du ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att frånträda köpeavtalet genom att till oss lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som du fick den aktuella produkten i din besittning. Meddelandet ska du skicka till info@happiears.com och i meddelandet ska du ange ditt namn och ordernummer samt vilken produkt du vill returnera. Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss per e-post.

Om du utövar din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka den aktuella produkten.

Vi kommer då att återbetala allt det du betalat till oss för produkten. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om vi inte uttryckligen överenskommer om något annat. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag om att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

Om vi konstaterar när vi får produkten tillbaka att du hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion är du skyldig att ersätta oss för produktens värdeminskning.

Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för använd produkt, på grund av hälso- eller hygienskäl.