Intervju i Göteborgs-Posten

Härom veckan blev vi intervjuade av Filip Lyrheden för en artikel i Göteborgs-Posten, angående mikrovågsstrålning och våra produkter samt varför vi startade företaget. 

I artikeln intervjuas även bland annat Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten om hans syn på våra produkter och riskerna med mikrovågsstrålning.

Vår reflektion till artikeln är att det fortfarande finns för lite forskning som visar vad långtidseffekterna kommer att bli av vårt ökade användande av trådlös teknik. Men vi kan säkert alla vara överens om att en ökad strålning inte leder till en bättre hälsa för någon av oss.

Strålsäkerhetsmyndigheten menar i artikeln att vi inte kommer upp i de svenska satta gränsvärdena och därför inte behöver oroa oss, men å andra sidan säger de även att man i andra länder har lägre gränsvärden för att minska exponeringen. Vi tycker därför att man ska ta det säkra före de osäkra, då vi än så länge vet för lite och vidta de försiktighetsåtgärder vi kan, tills vi vet mer.

 

Här kommer några citat från artikeln. Vill ni läsa den i sin helhet, klicka er vidare här (artikeln är en betalversion och kräver inloggning)

"Företaget Happiears startades av Therese Norman och hennes kollega, efter att de hade börjat uppleva en oro för hur den trådlösa tekniken skulle påverka dem själva och deras barn på sikt. De kände också en oro över den ökade användningen av datorer, läsplattor och mobiltelefoner och hur det kan komma att påverka vår psykiska hälsa.

– Vi letade efter produkter på den svenska marknaden som skulle fungera som skydd mot mikrovågsstrålning, men då vi inte hittade något, valde vi istället att ta fram dem själva. Det var startskottet till företaget, säger Therese Norman. 

Både Therese och hennes kollega har en bakgrund inom hälsa och friskvård. De ser arbetet med att försöka minska mängden mikrovågsstrålning vi utsätts för i vardagen, som ett naturligt steg för optimerad hälsa, i kombination med kost, träning och mental hälsa. 

– Vi utsätts för så mycket mer strålning idag än tidigare och vi känner att det inte kan vara bra i längden. Vi vet fortfarande för lite om vilka långtidseffekterna blir av den ökade användningen av trådlös teknik, men det skapar en ökad oxidativ stress för kroppen. Och en ökad oxidativ stress ger fler fria radikaler och brist på många näringsämnen.

Därför är det skönt att man kan minska en del av det i alla fall, på ett enkelt sätt, genom att använda våra produkter. Vi tänker att det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

Företagets produkter har testats i laboratoriemiljö av ett externt konsultbolag som specialiserar sig på att mäta bland annat mikrovågsstrålning. I testrapporterna framgår det att materialet i produkterna har förmåga att dämpa mängden mikrovågsstrålning som passerar igenom.

 

 Skulle behöva klä in hela kroppen 

 Strålsäkerhetsmyndigheten brukar inte testa enskilda produkter, men enligt Jimmy Estenberg som är myndighetsspecialist på elektromagnetiska fält, brukar textilier med silvertråd generellt kunna reflektera radiovågor. 

- Men radiovågor går ju inte bara en väg, så du skulle behöva klä in hela kroppen i det där materialet och det blir kanske inte helt praktiskt, säger Jimmy Estenberg. 

Myndigheten ser heller inte att det finns något skäl ur strålskyddsperspektiv att använda den typ av produkter. I de allra flesta fall är exponeringen för radiovågor långt under gränsvärdet.

- Undantaget är om man håller en mobiltelefon direkt mot huvudet och det är dålig täckning. Då kan man komma upp i gränsvärdet. Men med bra täckning hamnar man långt under gränsen. Desamma gäller om man använder handsfree eller högtalartelefon. Med dagens mobiltelefoner hamnar man då lägre än en miljondel av gränsvärdet med bra täckning.

 

 

Risker med strålning från mobiltelefoner (Källa Strålsäkerhetsmyndigheten)

Omfattande forskning har genomförts utan att några strålskyddsrelaterade hälsorisker med mobiltelefonanvändning har kunnat konstateras. Det finns till exempel inte något stöd för att mobilsamtal skulle öka risken för hjärntumör. Det finns dock en liten osäkerhet baserat på de biologiska effekter som observerats även på relativt svaga exponeringsnivåer. I första hand handlar det om oxidativ stress som upprepat observerats i djurstudier.

Många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 

Eftersom barn inte har använt mobiltelefon i samma omfattning som vuxna är därför osäkerheten om möjliga långtidseffekter större för dem. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför särskilt att barn som använder mobiltelefon vidtar försiktighet genom att använda handsfree och hålla ut mobilen från kroppen under samtal. 

Användning av mobiltelefon under graviditeten innebär låg exponering för radiovågor till fostret och det finns inget vetenskapligt stöd för att så låg exponering medför hälsorisker för fostret.

 

Olika gränsvärden i olika länder

Om det enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är svårt att nå upp i strålningsnivåer som bedöms vara skadliga för hälsan, vad är då vitsen med att köpa kläder som skyddar mot strålning?

 – Jag tänker att det är väldigt olika mellan länder vilka gränsvärden som finns. I Sverige har vi ganska höga gränsvärden. I andra länder, som Frankrike, Tyskland och Italien, är gränsvärdena mycket lägre. Då tycker jag det är upp till en själv att bestämma vad man känner och tror på, säger Therese Norman.

 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten följer Sverige EU:s rekommendationer, som även följs av många andra länder i Europa. I stort sett alla länders expertmyndigheter och aven Världshälsoorganisationen (WHO) gör liknande riskbedömning. Sen finns det länder som ändå inför lägre gränser och det handlar då ofta om att man vill uppnå målsättningar om att bibehålla låga exponeringsnivåer. 

- De länder som har lägre gränser har undantagit den källa som ger högst exponering, mobiltelefonen, annars skulle den inte få användas. Så de lägre gränsvärdena innebär i praktiken oftast inte att exponeringen blir lägre säger Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten."

 


older post New posts