Mobilstrålning - Bidragande orsak till minskning av insekter

De senaste åren har en dramatisk minskning av vår insekter skett runt om i Europa. Och en ny tysk vetenskaplig studie tyder på att det är strålningen som sannolikt kan vara en bidragande orsak.⁠

Våra insekter gör ett så viktigt jobb! Och det är inte bara vi människor som påverkas av strålningen och behöver skyddas. Våra djur och insekter påverkas också, kanske även i större grad. ⁠

Om insekterna, enligt studien, tappar sin navigeringsförmåga, inte hittar mat, får svårt att flyga och får en försämrad reproduktionsförmåga, till följd av den ökade strålningen, kommer inte det påverka bara dem, utan i förlängningen även oss. ⁠

Vi måste värna om våra insekter. De är så viktiga för vår egen överlevnad. Tekniken har blivit en viktig del av vår vardag, och vi är alla mer eller mindre beroende av den, men till priset av vad! Så frågan vi måste ställa oss är "är det värt det"? ⁠

 

Sammanfattning av vad som framkom i den vetenskapliga studien

Det är inte bara vi människor som påverkas av strålningen från våra mobiltelefoner och mobilmaster. Även våra insekter påverkas negativt. De senaste åren har en dramatisk minskning av vår insekter skett runt om i Europa. Och en ny tysk vetenskaplig studie tyder på att det är strålningen som sannolikt kan vara en bidragande orsak.

 

Förutom att insekterna redan påverkas av en mängd olika bekämpningsmedel samt en förlust av deras livsmiljöer har nu även den ökade exponeringen från elektromagnetisk strålning troligtvis en betydande negativ påverkan på våra insekter enligt studien.

 

Den nya studien har genomförts av miljöforskaren Alain Thill på uppdrag av den tyska naturskyddsföreningen NABU i samarbete med två andra miljöorganisationer från Tyskland (Diagnose Funk) och Luxemburg (AKUT).

 

Av de 83 studier som ansågs vetenskapligt relevanta visade 72 studier att strålning hade en negativ effekt på bin, getingar, flugor och andra insekter.

 

Följande skadliga effekter på insekter har enligt den nya metastudien bland annat hittills visats i forskningen: försämrad navigationsförmåga, försämrad reproduktionsförmåga, apati, påverkad flygförmåga, rubbad dygnsrytm, oförmåga att finna föda, försämrad reaktionsförmåga, förändrat beteende, DNA-skador samt påverkan på immunförsvaret.

 

Forskning har även visat att strålningen rubbar cellernas kalciumbalans, vilket i sin tur kan leda till många andra skadliga effekter exempelvis försämrat immunförsvar.

 

Källor: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/09/21/ny-metastudie-mobilstralning-bidrar-till-insektsdoden/

https://www.barrons.com/news/mobile-phone-radiation-may-be-killing-insects-german-study-01600356604

https://phys.org/news/2020-09-mobile-insects-german.html

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2020/september/28682.html

 


older post New posts