Köpvillkor

Ångerrättsvillkor 

Om du har du fått en skadad vara, sänd då ett email till info@happiears.com. Ange ditt namn, ordernummer samt en kort beskrivning av produktens skada.

När du köper en produkt på vår webbsida eller på distans har du ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att frånträda köpeavtalet genom att till oss lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som du fick den aktuella produkten i din besittning. Meddelandet ska du skicka till info@happiears.com och i meddelandet ska du ange ditt namn och ordernummer samt vilken produkt du vill returnera. Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss per e-post.

Om du utövar din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnadlämna eller sända tillbaka den aktuella produkten.

Vi kommer då att återbetala allt det du betalat till oss för produkten, inklusive leveranskostnader  - bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ för leveransen ifråga. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om vi inte uttryckligen överenskommer om något annat. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag om att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

Om vi konstaterar när vi får produkten tillbaka att du hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion är du skyldig att ersättaoss för produktens värdeminskning.

Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för använd produkt, på grund av hälso- eller hygienskäl.

Om du har du fått en skadad vara, sänd då ett email till info@happiears.com. Ange ditt namn, ordernummer samt en kort beskrivning av produktens skada.